ÁSZF

Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek

A „SALT HILL APARTMANOK” szálláshely üzemeltetését a tulajdonossal kötött megállapodás alapján az alábbi üzemeltető végzi.

A 2. , 3. ,4. , 5. , 6., 9., 10., 11., 19., 20., 21. számú apartmanokat a Monetos Korlátolt Felelősségű Társaság működteti. Az ÁSZF 1. pontjában rögzített szolgáltató megnevezése és adatai az Ön által igénybe vett apartman számának megfelelően kerülnek rögzítésre a szerződésben. 

 1. A Szolgáltató adatai                
Rövidített név: 
Monetos Kft.
Székhelye:
3300. Eger, Kertész u. 84.
Nyilvántartó szerv:  
 Egri Törvényszék Cégbíróság
Cégbírósági bejegyzés száma:
10-09-026373
Adószám:
13444778-2-10
 Weboldal
https://salthill-apartmanok.hu

 

  1. Általános szabályok
   1. Jelen „Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett falusi szálláshely, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.
   2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
  2. Szerződő fél
   1. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
   2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég a feltételek együttes teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
   3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
   4. A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha Vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
  3. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
   1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
   2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, és a visszaigazolásban szereplő előlegfizetési feltételek teljesülése esetén jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
   3. A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
    1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
    2. A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
   4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  4. Lemondási feltételek
   1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
    1. Kötbérmentes lemondás kizárólag írásban, a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán túli időpontban lehetséges.
    2. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás díjának 100%-a. (Az érkezés napja a Vendég által lefoglalt tartózkodás időszakának első napja dátum szerint, a kötbér kötelezettség megállapításának alapjaként az érkezés napján, helyi idő szerint 14:00 óra értendő.)
    3. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 óráig nem érkezik meg (jelentkezik be a recepción), vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szolgáltató a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig (a jelen szerződés 9.1 pontjában rögzített Kijelentkezés idejéig) fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
   2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.
  5. Árak
   1. Az apartmanok árai az apartmanokban, vagy a portán kerülnek kifüggesztésre, illetve a 6.4.pontban feltüntetett weboldalon találhatók.
   2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
   3. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő.
   4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a http://salthill-apartmanok.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.
  6. Családi kedvezmények
   1. A gyermek 6 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik.
   2. A 6 év feletti gyermekek részére fizetendő szállásdíjat a mindenkori árlista tartalmazza.
  7. Fizetés módja, garancia
  8. Egyéni vendégek:
   1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak teljes ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt.
   2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
    1. kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
    2. kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.
   3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti forintban, és/vagy Euroban.
    1. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/arfolyamok) feltüntetett, Euro deviza árfolyamnak megfelelően történik.
    2. a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
   4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli. Utazási irodák: A szolgáltatóval (utazásszervezővel) kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.
  9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
   1. A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Kijelentkezés), lehetőség (a recepción kérhető tájékoztatás) esetén délelőtt 11:00 óráig tartózkodhat a szobában a foglaltság függvényében.
   2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 09:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka ára felszámításra kerül.
   3. 11:00 óra után szobahosszabbítási díjat számolunk fel, melynek mértéke 6.000,- HUF / szoba és ennek a díjnak a megfizetése által azon a napon 18.00 óráig van lehetőség a szobában való tartózkodásra (Késői Kijelentkezés). Lehetőség van továbbá a korai érkezésre is (Korai Bejelentkezés), melynek mértéke 6.000,-HUF / szoba és ennek a díjnak a megfizetése által azon a napon már 09.00 óráitól van lehetőség a szobában való tartózkodásra.
  10. Háziállatok
   1. A Szolgáltató szálláshelyeire maximálisan 20 kg-ig háziállat bevihető, a szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységeket azonban nem látogathatják. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
   2. A háziállat bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie, amennyiben ezen igényt a vendég előre nem jelzi, akkor a Szolgáltató jogosult a háziállat bevitelét megtiltani. Amennyiben Szolgáltató hozzájárul a házi állat jelen pontban foglaltak szerinti beviteléhez, úgy 5000,- HUF extra felár kiszámlázására jogosult, továbbá a Szolgáltató a mindenkori háziállat felár költségeit is kiszámlázza.
   3. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizeti, a kártérítés mértéke a 16. pontban rögzítettek szerint alakul.
  11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
   1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
    1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
    2. a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival, más Vendéggel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
    3. a Vendég fertőző betegségben szenved.
    4. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
   2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
  12. Elhelyezési garancia
   1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
   2. A Szolgáltató köteles:
    1. a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
    2. térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
   3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
  13. A vendég betegsége, halála
   1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget hív.
   2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  14. A Szerződő fél jogai
   1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
   2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
   3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
  15. A Szerződő fél kötelezettségei
   1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
   2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
   3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
   4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban.
   5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.
   6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
   7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.
   8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
   9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos!
   10. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
   11. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a szükséges hatósági engedély meglétét és annak hiánya esetén megtiltani a tüzijáték használatát.
   12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
   13. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
   14. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
   15. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakulcsot a Vendég az elutazásának napján a Kijelentkezés idejéig használhatja fel a szobájába való bejutásra.
  16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  17. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 15.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
  18. A Szolgáltató jogai
  19. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.
  20. A Szolgáltató kötelezettsége
  21. A Szolgáltató köteles:
   1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, standardok szerint teljesíteni
   2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
  22. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
   1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, kizárólag a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A kártérítés mértékét a szolgáltató idevonatkozó biztosítási kötvénye maximalizálja.
    1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
    2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
    3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
   2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten – nyugtával igazoltan – átvette.
    1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, ingóságokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
    2. A Szolgáltató a parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, valamint a gépjárművekben keletkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget.
  23. Titoktartás
  24. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
 1. Vis major
 2. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 3. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
 4. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
 5. Weboldal (honlap)
  1. Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merev meghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon.
 6. Záró rendelkezések
 7. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is elhelyezi.